Vroegcastratie

Het castreren van pups en kittens op jonge leeftijd
In de Verenigde Staten worden pups en kittens soms op zeer jonge leeftijd van 6-8 weken gecastreerd. Ook in Nederland wordt vanwege verschillende redenen op jonge leeftijd gecastreerd. De belangrijkste reden voor het castreren op jonge leeftijd is om ongewenste voortplanting te voorkomen voor de geslachtsrijpe leeftijd bereikt is. In ons land wordt het vooral gedaan om het kattenoverschot in asiels en opvangcentra te beperken en de populatie zwerfkatten te beheersen.

Bovendien vindt castratie op jonge leeftijd op kleine schaal ook plaats in de fokkerij van honden en katten. Fokkers willen op die manier hun foklijn beschermen door zelf te bepalen met welke dieren er verder gefokt kan worden. Doordat deze fokkers van bepaalde bijzondere rassen uitsluitend gecastreerde pups en kittens verkopen, behouden zij een monopoliepositie in de markt.

Risico's van castratie op zeer jonge leeftijd:
Er zitten diergeneeskundig gezien risico's aan het castreren op zeer jonge leeftijd. Zo hebben zeer jonge dieren een groter narcoserisico. Jonge dieren zijn lichamelijk nog niet voldoende ontwikkeld om zich tegen de effecten van de narcose te compenseren. Hierdoor zijn jonge dieren veel gevoeliger voor bepaalde narcosemiddelen.
Om deze bovenstaande reden gebruikt de dierenarts in zulke gevallen een passend narcoseprotocol en biedt goede pre- en postoperatieve zorg.

Het is bekend dat door het vroeg castreren van jonge kittens en puppies de groeischijven vertraagd sluiten. Recent is aangetoond dat de vertraagde sluiting van de groeischijven bij katten, die op jonge leeftijd gecastreerd zijn, mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van een ziektebeeld dat bekend staat als epifysiolyse (waarbij de groeischijf loslaat van de heupkop). Bij zowel teven als reuen, die gecastreerd zijn op zeer jonge leeftijd, zijn er aanwijzingen voor toename van heupdysplasie.

Een ander nadeel van vroegcastratie is dat bij gecastreerde teven op zeer jonge leeftijd regelmatig klachten gezien worden van vaginitis, blaasontsteking en urine-incontinentie. Steeds vaker blijken bij teven, die voor hun eerste loopsheid gecastreerd zijn, urologische en vaginitis klachten voor te komen, die niet tot nauwelijks reageren op behandeling.

Tevens blijkt uit onderzoek blijkt dat bij castratie op zeer jonge leeftijd ook effect optreedt op het gedrag van het dier. Bij katers wordt castratie op zeer jonge leeftijd geassocieerd met minder agressie naar dierenartsen, minder seksueel gedrag en minder sproeien, maar ook met een toegenomen risico van angstig gedrag dat zich uit in het zich frequent verstoppen.
Ook bij honden ziet men effect op gedrag bij het zeer jong castreren. Angst voor geluid en (hyper)seksueel gedrag komen meer voor, maar angstplassen, vluchtgedrag en verlatingsangst juist minder.

Bovendien is de timing van de castratie ook van belang met betrekking tot het vaccinatieschema. In de periode van 6-16 weken leeftijd worden puppies en kittens meerdere malen gevaccineerd. Vaccinatie en een operatie die te kort op elkaar volgen, brengt mogelijk risico's met zich mee van een verminderde afweer en/of een toename van ongewenste reacties op vaccinatie.

Conclusie
Castratie op zeer jonge leeftijd is vanwege bovenstaande redenen niet aanvaardbaar. Gezien het zwerfkattenprobleem en de overvolle asielen is castratie op zeer jonge leeftijd in die gevallen te rechtvaardigen. Uiteraard zal dan wel de nodige maatregelen genomen moeten worden om risico's zo veel mogelijk te beperken.
Voor alle andere katten (zowel raskatten en huiskatten) kan de castratie beter uitgesteld worden na een leeftijd van 6 maanden. Door te castreren voor de eerste krolsheid draagt dit ook bij aan het beperken van het zwerfkattenprobleem.
Castratie wordt bij teven bij voorkeur uitgesteld tot na de eerste loopsheid.

Bronvermelding:
- KNMvD. Standpunt KNMvD over de neutralisatie van pups en kittens op zeer jonge leeftijd, juli 2009.
- Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit. Vroegcastratie bij kittens, november 2012.

Volg-ons-op-facebook klein

Inschrijven Nieuwsbrief

DocBooff 250x250

© Copyright 2015 Dierenkliniek Middeldiep, Alle rechten voorbehouden.
Development by HvN webdesign